Reklamationsrätt

Reklamationsrätten är kundens rätt att reklamera en vara som har fel på köpetidpunkten. Kunden kan inom två år hitta fel som kan bevisas vara säljarens ansvar. Bevisbördan ligger dom första 6 månaderna hos säljaren, efterföljande 18 månader ligger bevisbördan hos kunden. Reklamationsrätten är kundens lagstadgade rätt.

Garanti

Garanti är ett särskilt avtal som ingås mellan köpare och säljare. Om kunden och säljaren t.ex. har en överenskomst om en garanti på en vara som varar två år, kan kunden i denna perioden klaga över alla typer av fel. I sådant tillfälle är det säljarens ansvar att bevisa om felet orsakats av felanvändning från kundens sida. Garanti är ej kundens lagstadgade rätt.

Rimlig tid

I den nya köpelagen har kunden alltid två månader att reagera efter att ett fel på en vara har upptäckts. Man betraktar därför reklamationer inom 2 månader som varande i rimlig tid i överensstämmelse med lagen. Reklamation kan göras senare än två månader och fortfarande anses vara inom rimlig tid, men det anses vara en sällsynthet.

Förmodningsregeln

Den sista ändringen av köpelagen är den så kallade förmodningsregeln, som betyer att inom dom första 6 månaderna efter köpet förmodas att felet fanns vid köpetidpunkten. Regeln betyder att kunden har en lämpligare bevisbörda inom dom första 6 månaderna och medför att kunden inom dom första 6 månaderna efter köpet har enklare att byta en vara.

Följ oss och se våra nya produkter och speciella erbjudanden Följ oss i vårt arbete och idéer
KUNDSERVICE
Telefon: +45 2020 0101 Vår kundservice ligger i Danmark men vi pratar svenska både i telefon och på mail
Mail: info@usa-shoppen.se
 
Om USA-Shoppen.se
POSTADRESS
USA-Shoppen.se
Taksvej 6
7400 Herning
Danmark
NYHETSBREV


Hos USA-Shoppen.se kan du betala med olika betalingskort Hos USA-Shoppen.se kan du betala med Betalningskort, Swish, Klarna eller BankGiro